Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 482573
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  • Konsultacje Społeczne - blog
Archiwum z miesiąca kwiecień 2011
 
Zaproszenie na Spotkania w ramach Konsultacji Społecznych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w SPOTKANIACH w ramach konsultacjach społecznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 oraz Planu Wykonawczego do RSI WD na lata 2012-2014.

Konsorcjum w składzie Politechnika Wrocławska-Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza  sp. z o.o., na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prowadzi proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD).

W pracach nad RSI WD wraz z zespołem wykonawczym uczestniczyło ponad 50 ekspertów z regionu, reprezentujących  najważniejsze podmioty dolnośląskiego systemu innowacji, w tym m.in. przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, sieci gospodarcze.

W wyniku trzymiesięcznych prac powstały dokumenty:

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020
oraz
Plan Wykonawczy do RSI WD na lata 2012-2014

Wymienione dokumenty zostały przyjęte przez Komitet Sterujący ds. RSI WD, a następnie zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i przekazane do konsultacji społecznych uchwałą z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Chcąc przybliżyć Państwu proponowane zapisy opracowanych dokumentów,  pragniemy zaprosić na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

We WROCŁAWIU 9 maja: Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ul. Smoluchowskiego 48, sala 21 (II piętro).
W SZCZAWNIE ZDROJU 10 maja: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2 (sala konferencyjna na parterze, Budynek Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park).
W LEGNICY 10 maja: Politechnika Wrocławska, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy, ul. Batorego 9, sala 208 (I piętro).

Spotkania prowadzone przez członków zespołu wykonawczego będą okazją do dyskusji na temat zapisów konsultowanych dokumentów.

Program spotkań

9.30    rejestracja (oraz poczęstunek – kawa i napoje)
10.00-10.10    powitanie
10.10-10.20    przedstawienie metodologii aktualizacji RSI WD
10.20-11.10    prezentacja dokumentów RSI WD i PW
11.10-12.00    dyskusja
12.00    podsumowanie spotkania

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 5 maja 2011 r. na adres e-mail m.pielichiewicz@wctt.pl lub faksem na nr 71-3203948.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Cały proces konsultacji społecznych trwa od 18. kwietnia do 25 maja. W ramach zgłaszania opinii i uwag do treści konsultowanych dokumentów należy każdorazowo skorzystać z formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej: www.innowacje.dolnyslask.pl. Formularze można przesłać:
• Drogą elektroniczna na adres e-mail: innowacje@dolnyslask.pl
• Korespondencyjnie na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD, ul. Mazowiecka 17, pok. 1013,
• Osobiście, składając dokument pod adresem: Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD, ul. Mazowiecka 17, pok. 1013 – w godzinach pracy urzędu.
Formularze w wersji papierowej będą również dostępne na spotkaniach konsultacyjnych.

Szczegółowych informacji o spotkaniach konsultacyjnych udziela:
Michał Pielichiewicz, tel. 71-3204193.

Data: 21.04.2011 Wpisany przez mhanczyn
Konsultacje Społeczne Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 oraz Planu Wykonawczego do RSI WD na lata 2012-2014.

DO POBRANIA:

- RSI WD na lata 2011-2020

- PW do RSI WD na lata 2011-2020

- formularz konsultacyjny

- Uchwała Zarządu

Szanowni Państwo,

od kilku miesięcy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego prowadzi proces aktualizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w 2005r. Obecnie jest to podstawowy dokument realizujący kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku.
Z uwagi na 6-lecie wdrażania RSI WD, zmianę kierunków pomocy publicznej związanej z realizacją Polityki Spójności UE oraz zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dolnośląskiego, koniecznym stała się aktualizacja Strategii oraz uzupełnienie jej o założenia mechanizmów wdrażania i monitoringu.

Konsorcjum w składzie Politechnika Wrocławska-Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza  sp. z o.o. ze Szczecina, na zlecenie UMWD prowadzi proces aktualizacji DSI, w wyniku którego opracowana została Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 oraz Plan Wykonawczy do RSI WD na lata 2012-2014.

Dokumenty te powstały w oparciu o prace Zespołu Wykonawczego, trzech Grup Roboczych i Komitetu Sterującego, w których skład w sumie weszło ok. 60 regionalnych ekspertów reprezentujących  najważniejsze podmioty dolnośląskiego systemu innowacji, takich jak: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele gospodarczych sieci powiązań i inne.

Na obecnym etapie dokumenty Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 oraz Plan Wykonawczy do RSI WD na lata 2012-2014 zostały przyjęte przez Komitet Sterujący ds. RSI WD oraz przekazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do konsultacji społecznych.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH !


Data: 15.04.2011 Wpisany przez mhanczyn
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl